Başvuru Adımları

Print Friendly, PDF & Email

NKÜ Teknopark'a başvurduğunuzda aşağıdaki adımları takip etmelisiniz

  • NKÜ Teknopark’ta yer almak isteyen firmalar “Başvuru Formu” nu doldurarak Teknopark AŞ.’ye başvururlar.
  • Başvurular ilgili konudaki hakemler tarafından incelenerek bir raporla son karar organı olan Teknopark AŞ. Yönetim Kurulu’na iletilir. Firmalar başvuru formlarını doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler.
  • Başvuru Formunda ki açıklamalar dikkatle okunmalıdır.
  • Başvuru formundaki bilgilerin hakem heyetinin kararında belirleyici olacağından hareketle; firmanın ARGE ve yazılım geliştirme yeteneği ve birikimi, NKÜ Teknopark‘ta gerçekleştirilecek projelerin ilgili Yasa ile NKÜ Teknopark amaç ve hedeflerine uygunluğu, üniversitelerle yapılacak işbirliği net bir şekilde ifade edilmelidir.
  • Geçmis proje deneyimleri ve uygun referanslar eklenmelidir.
  • Başvuru formunun ekinde firmanın son 3 (üç) yıllık bilanço ve kar/zarar tabloları, ticaret sicil belgesi, idari yapılanma şeması ve açıklamaları, misyon ve vizyonunun özeti, yönetici personel özgeçmişleri, ARGE yöneticilerinin deneyim ve çalıştıkları projeleri de içeren özgeçmişleri de yer almalıdır.