Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Print Friendly, PDF & Email

Projelerin Niteliği

Bu bölümde firma tarafından önerilen projelerin teknolojik nitelikleri, projelerin amaç ve gerekçeleri, projelerinin başarı ile tamamlanması durumunda elde edilecek kazanımlar gibi hususlar değerlendirilir.

Kaynak Yeterliliği

Bu bölümde firmanın, başta NKÜ TEKNOPARK biriminde gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler başta olmak üzere genel olarak ARGE ve yazılım geliştirme faaliyetlerine yönelik kaynaklarının yeterliliğini ve niteliği değerlendirilir. Ayrıca değerlendirme sürecinde, projeler için ön görülen insan kaynağının deneyim, eğitim (doktora, yüksek lisans, v.b.) ve sayısal açıdan yeterliliği ile mali kaynakların miktar ve nitelik (öz kaynak, hibe, kredi v.b.) açısından yeterliliği gibi faktörler de dikkate alınır.

Yönetim Deneyimi

Bu bölümde firmanın genel olarak ARGE proje yönetim deneyimi değerlendirilir. Ayrıca değerlendirmede, geçmişte gerçekleştirilen başarılı projelerin niteliği ve olası kazanımları, firma ARGE yöneticilerinin deneyimleri, genel olarak firmanın proje yönetim birikimi de dikkate alınır.

NKÜ ile İşbirliği Potansiyeli

Bu bölümde firmanın başta NKÜ olmak üzere üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer NKÜ TEKNOPARK firmaları ile işbirliği potansiyeli ve bu konudaki niyeti değerlendirilir. Değerlendirmede, firmanın geçmiş ARGE proje işbirlikleri, projelerinin niteliği açısından NKÜ ile olası işbirliği olanakları ve firmanın bu konuda attığı adımlar dikkate alınır.

Referanslar

Bu bölümde firmanın NKÜ TEKNOPARK’ta yer alması hususunda referans olabilecek NKÜ öğretim üyelerinin, diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin, mevcut NKÜ TEKNOPARK firmalarının yöneticilerinin görüş ve önerleri dikkate alınır.