TEKMER

Print Friendly, PDF & Email

Tekmer
KOSGEB’in koordinasyonu altında üniversiteler ile KOBİ’leri bir araya getirip AR-GE çalışmalarına ortak bir platform oluşturdukları yerdir. TEKMER’ ller KOSGEB-Üniversite-Kurum/Kuruluşlar (Sanayi Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Teknokent/Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında iş birliği protokolü ile kurulur.

TEKMER’ler teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliği özendirmek adına girişimcilere ar-ge ve proje fikri geliştirmek(ön inkübasyon), ar-ge ve projelere fiziksel, mali ve teknik destek sağlamak(inkübasyon)için kurulur. Teknopark ve Tekmer birbirini tamamlayıcı unsurlarıdır. Bir nevi Teknoparka girmek isteyen firmaların ön inkübasyon ve inkübasyon evreleri ile desteklenip Teknopark’a hazırlandığı evredir.