21 Şubat 2017

Başvuru Değerlendirme Kriterleri


Yasa kapsamında faaliyet göstermek üzere NKÜ TEKNOPARK bünyesinde yer almak isteyen firmalar NKÜ TEKNOPARK Yönetici A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçer.

Aşağıda detaylı olarak anlatılan niteliklere göre değerlendirilen tüm başvuruların resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tamamlanması hedeflenir.

Firmaların Niteliği

NKÜ TEKNOPARK’ta yer alacak firmaların bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamaları, ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütebilecek nitelikte olmaları beklenir. Ancak yasaya da uygun olarak NKÜ TEKNOPARK’ta faaliyet gösteren firmaların bölgede seri üretim yapmalarına izin verilmez. Firmalar ancak Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili prototip üretimi ile Uygulama Yönetmeliği'nde tarif edildiği üzere Ar-Ge’ye dayalı sınırlı üretim faaliyetlerini NKÜ TEKNOPARK içinde gerçekleştirebilirler. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi süresince çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler NKÜ TEKNOPARK’A getirilemez.

Projelerin Niteliği

Bu bölümde firma tarafından önerilen projelerin teknolojik nitelikleri, projelerin amaç ve gerekçeleri, projelerinin başarı ile tamamlanması durumunda elde edilecek kazanımlar gibi hususlar değerlendirilir. Girişimcilik ve yenilikçilik NKÜ TEKNOPARK’ta faaliyet göstermek isteyen firmalarda ve projelerinde aranılan özelliklerdir.

Kaynak Yeterliliği

Bu bölümde firmanın, NKÜ TEKNOPARK biriminde gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler başta olmak üzere genel olarak ARGE ve yazılım geliştirme faaliyetlerine yönelik kaynaklarının yeterliliği ve niteliği değerlendirilir. NKÜ TEKNOPARK’ın temel amacı Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamaktır. Bu sebeple Teknopark bünyesinde yer almak isteyen firmaların ileri teknolojileri yalnızca kullanmaktan öte mutlak suretle yazılım geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede olması beklenir.

Ayrıca değerlendirme sürecinde, projeler için ön görülen insan kaynağının deneyim, eğitim (doktora, yüksek lisans, v.b..) ve sayısal açıdan yeterliliği ile mali kaynakların miktar ve nitelik (öz kaynak, hibe, kredi v.b.) açısından yeterliliği gibi faktörler de dikkate alınır. NKÜ TEKNOPARK’ta faaliyet gösterecek firmalardan başta NKÜ olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamaları beklenir.

Yönetim Deneyimi

Bu bölümde firmanın genel olarak ARGE proje yönetim deneyimi değerlendirilir. Ayrıca değerlendirmede, geçmişte gerçekleştirilen başarılı projelerin niteliği ve olası kazanımları, firma ARGE yöneticilerinin deneyimleri, genel olarak firmanın proje yönetim birikimi de dikkate alınır.

NKÜ ile İşbirliği Potansiyeli

Bu bölümde firmanın başta NKÜ olmak üzere üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer NKÜ TEKNOPARK firmaları ile işbirliği potansiyeli ve bu konudaki niyeti değerlendirilir. Değerlendirmede, firmanın geçmiş ARGE proje işbirlikleri, projelerinin niteliği açısından NKÜ ile olası işbirliği olanakları ve firmanın bu konuda attığı adımlar dikkate alınır. NKÜ TEKNOPARK’ta faaliyet göstermek isteyen firmaların başta NKÜ olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmaları beklenir.

Referanslar

Bu bölümde firmanın NKÜ TEKNOPARK’ta yer alması hususunda referans olabilecek NKÜ öğretim üyelerinin, diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin, mevcut NKÜ TEKNOPARK firmalarının yöneticilerinin görüş ve önerileri dikkate alınır.

 

 


WordPress Video Lightbox Plugin
NKÜTEK Yönetici A.Ş.

HOŞGELDİNİZ

Sitemize hoş geldiniz! Sitemize eklenen bu duyuru panosundan sitemizdeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz!