17 Şubat 2017

KURUMSAL


Üniversitemizde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında üstün yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Teknokentimiz; araştırma ve teknoloji geliştirme, yazılım üretme projelerinin temel faaliyetler olduğu, araştırmacıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri, yüksek nitelikli bir yaşam alanı sunmayı planlanmıştır.

Amaç
Bölgemizde ve ülkemizde lider konumda olacak bir ar-ge merkezi kurmak, bölgedeki firmalarda ar-ge farkındalığı oluşturarak, ar-ge ürünlerinin katma değerinin yüksekliğini ön plana çıkarmak, üniversite bünyesindeki mevcut birimler arasındaki organik bağları güçlendirmek, temel ve uygulamalı alanlarda araştırmalar yapmak ve sonuçların sanayiye aktarılabilmesi için gerekli tüm aşamalarda hizmet vermek ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli araştırma projelerini desteklemek, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak, üniversitede bilimsel bir atmosfer yaratmak ve bu ortamın devamını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Misyon
Ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak,

Vizyon
Dünyaya yeni endüstriyel ürün ve yeni teknoloji üretmek,
Evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunacak artı değerler yaratmaktır.


WordPress Video Lightbox Plugin
NKÜTEK Yönetici A.Ş.

HOŞGELDİNİZ

Sitemize hoş geldiniz! Sitemize eklenen bu duyuru panosundan sitemizdeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz!