21 Şubat 2017

Mevzuat Avantajları


Mevzuatın Getirdiği Avantajlar Ülkemizde yürütülen Araştırma geliştirme faaliyetlerini ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni teşvik etmek amacıyla 2001 yılında yürürlüğe giren 4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, özel sektör şirketlerini teknoloji tabanlı Ar-Ge projeleri geliştirmeye yönlendirebilmek ve bu şirketlerin emek-yoğun Ar-Ge süreçlerini destekleyebilmek için tasarlanmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Amacı (Madde 1.) : “Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.”

4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimci firmalara, çeşitli alanlarda vergi ve KDV muafiyeti avantajı sağlanmaktadır. Bu teşvikler aracılığıyla, ileri teknoloji üreten ve kullanan, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer ve istihdam sağlayan, uluslararası rekabet gücü yüksek firmaların oluşumu desteklenmektedir.

TGB Kanunu kapsamında,

- Bölgede çalışan firmaların Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden;
- Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden; 
- Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den;

31.12.2013 tarihine kadar müstesnadır.

Ayrıca,
Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personellerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Mevzuata Ait Dökümanlar
Sıra Başlık Dosya
1 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İNDİR
2 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İNDİR
3 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (Güncellenmiş) İNDİR
4 4691 Sayılı TGB Kanunu Uygulama Yönetmeliği İNDİR
5 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu İNDİR
6 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İNDİR
7 5281 Sayılı Kanunların Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İNDİR
8 AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine Desteklenmesi Kanunu İNDİR
9 5746 Sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği İNDİR
10 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği İNDİR
11 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İNDİR
12 Katma Değer Vergisi Kanunu (Geçici Madde 20) İNDİR
13 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 86) İNDİR
14 Kurumlar Vergisi Sirküleri / 1 İNDİR
15 Kurumlar Vergisi Sirküleri / 6 İNDİR
16 Kurumlar Vergisi Sirküleri / 16 İNDİR
17 SGK Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine Dair Genelge İNDİR
18 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İNDİR
19 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar İNDİR
20 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İNDİR

WordPress Video Lightbox Plugin

HOŞGELDİNİZ

Sitemize hoş geldiniz! Sitemize eklenen bu duyuru panosundan sitemizdeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz!