3 Mart 2017

Sık Sorulan Sorular


NKÜ TEKNOPARK’a kimler başvurabilir?

NKÜ
TEKNOPARK’a proje fikri olan herkes başvurabilir.

NKÜ TEKNOPARK’a başvuru ne şekilde
yapılmalıdır?

NKÜ
TEKNOPARK Yönetici Şirketi olan NKÜ TEKNOPARK Yönetici A.Ş., Teknoparkta yer
almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme
yapmak suretiyle firma ve girişimcilerin NKÜ TEKNOPARK’a gelme talebi ve
projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde online başvurularda dikkat
edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben NKÜ TEKNOPARK Başvuru Formu
ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte NKÜ TEKNOPARK Yönetimine başvuru
yapılır.

NKÜ TEKNOPARK’a başvurular ücretli midir?

NKÜ
TEKNOPARK başvurularında firmalardan ücret alınmamaktadır.  

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü
ne şekilde yapılmaktadır?

Başvurular
firma faaliyet alanında ve NKÜ TEKNOPARK içerisinde gerçekleştirilecek
projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler
değerlendirilme süresinde başvuru sahibi firmaya portal üzerinden soru sorabilirler.
Hakem görüşleri NKÜ TEKNOPARK YöneticiA.Ş.’nin onayına sunulur. Hakemlerin
görüşü çerçevesinde firma Teknopark’a kabul edilebilir, koşullu kabul
edilebilir ya da firmanın Teknopark başvurusu reddedilebilir. Firmaların
Teknopark’a kabulünde projelerin Ar-Ge niteliği ve üniversite-sanayi işbirliği
boyutu öncelikli tercih nedenidir.

Hakem heyeti kimlerden oluşmaktadır?

Hakem
heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım
geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin
atanmasında NKÜ öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara hakem heyeti
üyeleri hakkında bilgi verilmez.

Başvurular ne kadarlık bir sürede
değerlendirilmektedir?

Başvuruların
değerlendirilmesi formların tesliminden itibaren en fazla 30 günlük bir
süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak NKÜ TEKNOPARK Yönetim Kurulu kararı
firmalara bildirilir.

Başvurular kabul edilmezse ne olur?

Başvurusu
uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir
sınırlama yoktur.

Ofis alanları için önceden rezervasyon
yapılması söz konusu mudur?

Başvuru
öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak
değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olanlara yer
tahsisi yapılır.

Tahsis edilen ofislerin özellikleri
nelerdir?

NKÜ
TEKNOPARK’a kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik
altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis
edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra,
ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının
kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler
için NKÜ TEKNOPARK Yönetici Şirketi’ne proje olarak sunularak onay alınması
gerekmektedir.

Tahsis edilen ofislerin maliyeti ne
kadardır?

NKÜ
TEKNOPARK Ar-Ge ofis alanı kira ücretleri 35.0 TL/m + KDV’dir. İşletme giderleri bedeli aylık 500 TL’dir.

Ne kadarlık bir süre ile kira sözleşmeleri
yapılmaktadır?

NKÜ
TEKNOPARK’ta firmaların sözleşmeleri 1 yıl olarak yapılmaktadır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası
kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bazı vergi muafiyetleri
sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve
yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden
muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme
faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihine kadar
kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii)
Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar
vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem
yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri
komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer
vergisinden muaftır.

Vergi muafiyetleri ne
şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine
yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar
bölgedeki etkinlikler için de geçerlidir.

Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yapılacak olan denetimler nelerdir ve denetimler
kimler tarafından yapılmaktadır?

Bu
kanun kapsamında iki ana denetim söz konusudur. Bunlardan ilki bölgedeki
yönetici şirket ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarının denetlenmesidir.
Bu denetim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
Diğeri ise, gelir vergisinden istisna personelin fiilen çalışıp çalışmadığının
denetlenmesidir. Bu denetim ise Yönetici Şirket tarafından yapılmaktadır.

Firmaların NKÜ ile işbirliği yapması, öğretim üyesi ya da öğrencilerle
projelerde ortak çalışması zorunlu mudur?

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve
teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini
güçlendirmek olması sebebiyle firmalardan üniversite ile işbirliği yapmaları
beklenmektedir. Üniversite sanayi işbirliği, kira sözleşmelerinin ön koşulu
olarak sisteme entegre edilmiştir.

NKÜ ile işbirliğinden ne anlamamız gerekiyor?

Bu konuda detaylı bilgi almak için teknoloji işbirliği
geliştirme uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite laboratuvar ve araştırma merkezlerinden ne şekilde
yararlanılabilir?

NKÜ TEKNOPARK firmaları üniversite laboratuvarlarından
ve mevcut araştırma merkezlerinden özel koşullarda yararlanabilme olanağına
sahiptirler. Laboratuvar ve/veya araştırma merkezinden yararlanmayı arzu eden
firmaların ilgili bölüm başkanlığı ya da araştırma merkezi müdürlüğü ile
irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu süreçte firma tarafından talep edilmesi
halinde NKÜ TEKNOPARK yönetimi de yardımcı olmaktadır.

NKÜ TEKNOPARK’ta faaliyete başlamak için firma merkezini bölgeye taşımak
gerekli midir?

Firma merkezinin bölgede olması zorunlu değildir.
Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri”
niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Tekirdağ ili sınırlarında olmayan
şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması
zorunluluğu vardır.   

 


WordPress Video Lightbox Plugin
NKÜTEK Yönetici A.Ş.

HOŞGELDİNİZ

Sitemize hoş geldiniz! Sitemize eklenen bu duyuru panosundan sitemizdeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz!